Hakkımızda

Günümüzde bilgi hızla değişmekte, bilgiye ulaşma yolları çeşitlenmekte, bilişim teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriler, artık geleneksel eğitim ortamlarının yanı sıra elektronik iletişim ortamlarında da sunulabilmektedir. Eğitimcilerin / öğrencilerin bilgisayar, akıllı tahta, İnternet, tablet, cep telefonu vb. teknolojik araçları kullanmaları, öğrenme - öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmaya başladı.

Bu gelişmelerin yayıncılık sektörünü de etkilemesi sonucu, e-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime uğramaya başladı. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle ekran karşısında okunabilen, görsel ve işitsel materyallerle desteklenen etkileşimli uygulamalara, elektronik içeriklere kavuştu. 
 
KOZA Yayın Grubu olarak bizler de bu değişime paralel çalışmalar yürütmeye başladık. Ülkemizde teknoloji destekli eğitime geçişin yeni bir aşaması olan e-içerik (elektronik içerik) ve z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) uygulamalarına KOZA z-kitapları ile katıldık.
 
KOZA z-kitaplar; ders öğretim programları esas alınarak hazırlanan yazılı materyal ile animasyon, video, ses, resim, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon gibi çoklu ortam unsurları ve etkileşimli uygulamalardan oluşmaktadır. Böylece eğlenceli ve öğretici kitap içeriğine dijital olarak ulaşılabilmekte; kitap içerisinde bulunan arama, işaret koyma, not alma, altını çizme, kaydetme, silme vb. işlevler kullanılabilmektedir.
 
Tablet, bilgisayar, cep telefonu, projeksiyon cihazı, akıllı tahta gibi ortamlara uyumlu KOZA z-kitaplar sayesinde öğrenci ve eğitimciler, istedikleri yer ve zamanda, okulda, evde, otomobilde, kısacası her yerde zenginleştirilmiş içeriğe ulaşabilme şansına sahip olacaklar. KOZA z-kitap kullanımı üzerinden öğretmenler, içeriği takip edebilecek, gerekli durumlarda öğrenciler ile anında etkileşime geçebilecektir.
 
KOZA z-kitaplar tüm bu gereksinimleri karşılamak amacıyla MEB’in düzenlediği e-içerik ve z-kitap hazırlama ve inceleme kriterleri (genel, eğitsel, tasarım, teknik, ses, video materyali, animasyon, grafik, fotoğraf, harita, ölçme değerlendirme kriterleri) dikkate alınarak hazırlanmaktadır.  
 
KOZA Yayın Grubu’nun 40 yılı aşan eğitim yayıncılığı deneyimi, kalite güvencesi, eğitsel ve teknik altyapısı ile sizlere KOZA z-kitapları sunmanın gururunu yaşamaktayız…
 
KOZA z-kitaplar, tek başına ya da basılı kitapla birlikte satın alınabilirsiniz. Bunun için sitemizden size en yakın bayimize ulaşmanız gerekiyor.
 
KOZA YAYIN DAĞITIM AŞ